Slované - stopy předků
o Moravě v 6.-10. století
Luděk Galuška

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
?
Úvodní slovo.....................................................8
1.	O SLOVANSKÉM DÁVNOVĚKU...................................... 11
1.1. KRÁTCE O ETNO GENEZI SLOVANŮ ............................11
1.	2. SOUDOBÉ PÍSEMNICTVÍ O PRVNÍCH SLOVANECH ................14
2.	O DĚJINÁCH NA MORAVĚ V 5.-6. STOLETÍ ......................17
2.	1. POSLEDNÍ GERMÁNI......................................17
2.	2. PRVNÍ SLOVANÉ.........................................18
3.	O ŽIVOTĚ NA SLOVANSKÉ VESNICI...........................................23
3.	1. PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ................................................23
3.	2. SÍDLIŠTĚ .........................................................24
3.3. OBYDLÍ ............................................................29
3.	3. 1. Zemnice.....................................................29
3. 3. 2. Povrchový dům ..............................................31
3. 3. 3. Interiér obydlí a jeho výbava ..............................35
3. 4. OBŽIVA NA POLI, V SADĚ, VINICI ? V LESE ..........................40
3. 4. 1. Zemědělství.................................................41
3. 4. 2. Ovocnářství a vinařství ....................................44
3. 5. OBŽIVA CHOVEM A LOVEM	ZVĚŘE....................................48
3. 5. 1. Chov zvěře..................................................48
3.5.2. Lov divoké zvěře..............................................52
3. 5. 3. Rybolov.....................................................55
3. 6. STRAVA A JEJÍ PŘÍPRAVA............................................59
3. 6. 1. Potraviny rostlinného původu................................61
3. 6. 2. Potraviny živočišného původu a tekutiny.....................62
3. 7. PODOMÁCKÁ MALOVÝROBA
64
4.	O DĚJINÁCH NA MORAVĚ V 7.-8. STOLETÍ................................73
4.	1. AVAŘI, SLOVANÉ A FRANKOVÉ .....................................73
4.	2. SPOLEČENSKÉ POMĚRY ............................................80
4.	3. PRVNÍ HRAZENÁ SÍDLIŠTĚ ........................................85
5.	O DUCHOVNU SLOVANŮ..................................................93
5.	1. POHANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ...........................................93
5.	1. 1. Bohové a jejich svatyně.................................93
5.	1.2. Duchové a démoni, posvátné rostliny a zvířata ...........98
5. 1. 3. Kněží, čarodějové a jejich praktiky.....................101
5. 2. SLAVNOSTI A LIDOVÉ ZVYKY......................................104
5. 2. 1. Všelidové roční svátky a slavnosti .....................104
5. 2. 2. Člověk a významné dny jeho života.......................108
5.	3. SMRT A ŽÁROVÝ POHŘEBNÍ RITUS..................................110
5. 3. 1. Smrt a následující tři dny..............................110
5. 3. 2. Morava v žáru pohřebních hranic ........................113
6.	O DĚJINÁCH NA MORAVĚ V 9. STOLETÍ..................................117
6.	1. VZNIK STÁTU A CÍRKVE A BOJ MORAVANŮ ZA NEZÁVISLOST............117
6.	2. „HÉ MEGALÉ MORABIA“ - VELKÁ MORAVA ...........................125
7.	O ŽIVOTĚ V MOCENSKÝCH CENTRECH A NA HRADISKÁCH.....................133
7.	1. HRADISKA A MOCENSKÁ CENTRA....................................133
7.	1. 1. Vývoj a členění.........................................133
7. 1.2. Opevnění a zástavba......................................144
7. 1.3. Sídla velmožů a knížat a obydlí prostého lidu............150
7. 2. PANOVNÍK, VELMOŽI A TI OSTATNÍ................................155
7. 2. 1. Diferenciace společnosti ...............................155
7. 2. 2. Oděv a kroj ............................................167
7. 2. 3. Fyzický vzhled, zdravotní stav a hygiena ...............172
7. 3. BOJOVNÍCI - DRUŽINÍCI A BRANNÁ HOTOVOST.......................175
7. 3. 1. Skladba ozbrojených složek, jejich výzbroj a výstroj....176
7. 3. 2. Strategie a taktika.....................................181
7. 4. SPECIALIZOVANÍ VÝROBCI A ŘEMESLNÍCI ............................ 184
7. 4. 1. Hutníci, kováři a klenotníci...............................185
7. 4. 2. Zpracovatelé dřeva, parohu, kamene a hlíny.................191
7. 4. 3. Organizovanost a úroveň specializované výroby..............195
*
7.	5. KUPCI, PRODEJCI A LID SMĚŇUJÍCÍ ................................198
7. 5. 1. Na trzích Moravanů.........................................198
7. 5. 2. Dálkové cesty a importované zboží .........................201
7.	5. 3. Kupci, obchod a exportované zboží .........................207
8.	O KŘESŤANSTVÍ NA MORAVĚ ...............................................213
8.	1. KŘESŤANSTVÍ A JEHO PRAXE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ........................214
8.	1. 1. V době učitelů z Bavor, Vlach a Němec .....................214
8. 1. 2. V době byzantské misie a Metodějova arcibiskupství.........216
8. 2. CÍRKEVNÍ ORGANIZACE A JEJÍ PŘEDSTAVITELÉ........................224
8. 2. 1. Vývoj církevní organizace a její ústředí .................224
8. 2. 2. Klerici ...................................................230
8.	3. KŘESŤANSTVÍ V ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENECH..........................233
8. 3. 1. Církevní architektura .....................................233
8. 3. 2. Hroby a předměty křesťanského charakteru...................243
9.	O KONCI VELKÉ MORAVY...................................................257
9.	1. ZÁNIK VELKÉ MORAVY V PÍSEMNÝCH PRAMENECH ........................257
9.	2. PŘELOM 9. A 10. STOLETÍ OČIMA ARCHEOLOGA A JEDNA HYPOTÉZA.......259
Slovo na závěr............................................................268
Zusammenfassung...........................................................270
Summary...................................................................272
O autorovi................................................................274
Prameny a literatura......................................................277
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01100472
3 CZ PrNK
5 20181206093034.2
7 ta
8 180406s2017----xr |||||||||||||||||cze|d
15 ## $a cnb002985099
20 ## $a 978-80-7028-488-9 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $d BOE310 $e rda
41 0# $a cze $b eng $b ger
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $2 czenas
45 ## $a j-n-
72 #7 $a 316 $x Sociologie $2 Konspekt $9 18
100 1# $a Galuška, Luděk, $d 1960- $7 xx0020266 $4 aut $e Autor
245 10 $a Slované - stopy předků : $b o Moravě v 6.-10. století / $c Luděk Galuška
246 30 $a O Moravě v 6.-10. století
250 ## $a Vydání 2.
264 #1 $a Brno : $b Moravské zemské muzeum, $c 2017
300 ## $a 303 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; $c 31 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
546 ## $a Anglické a německé resumé
648 #4 $a 6.-10. století
650 07 $a každodenní život $7 ph121555 $2 czenas
650 #7 $a společenské poměry
650 #7 $a náboženské aspekty
651 #7 $a Morava (Česko) $2 czenas $7 ge130070
655 #7 $a monografie $2 czenas $7 fd132842
655 #7 $a obrazové publikace $2 czenas $7 fd132947
910 ## $a BOE310 $b UK-7038 $b 3-C2954
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link